Villahemförsäkring

Du har säkert hört talas om både hemförsäkring och villaförsäkring, men vad är egentligen en villahemförsäkring? Det är helt enkelt en kombination av de två och lämpar sig för den som bor i hus eller villa. Den skyddar dig, de du bor med, alla saker dyr äger, hyr eller som du lånar samt byggnaderna och tomten. Den finns helt enkelt där när olyckan är framme till exempel när golvärmen läcker, diskmaskinen läcker eller det börjar sippra ut vatten från tvättmaskinen.

villahemförsäkring

Att äga hus är som du säkert redan känner till förknippat med en hel del kostnader och det är inte roligt att överraskas av oväntade utgifter. Då kommer försäkringen till sin rätt genom att lätta på den finansiella bördan just när dessa oförutsedda problem i villan uppstår. Fler och fler inser värdet av att ha ett bra skydd.

Villahemförsäkringar vi rekommenderar:

moderna försäkringar logga

Vad brukar ingå i en villahemförsäkring och vad innebär de olika delarna?

  • Egendomsskydd – Om något händer dels dina saker och dels ditt hus. Egendomsskyddet brukar täcka bland annat bränder, inbrott, vattenskador, översvämning, storm- och blixtskador och även skador på hushållsmaskiner eller installationer. 
  • Ansvarsskydd – Ifall någon skulle kräva skadestånd från dig.
  • Rättsskydd – Om du skulle hamna i en tvist i rätten och behöver anlita en jurist får du här ersättning.
  • Överfallskydd – För de fall du skulle bli utsatt för överfall eller misshandel av något slag.
  • Reseskydd – Om något skulle ske med dina ägodelar eller dig själv när du är på resande fot.
  • ID-skydd – Om du råkar ut för att någon stjäl din identitet
  • Ytskikt och tätskikt i våtutrymme – Detta kan ersätta ytskikt och tätskikt i våtutrymmen när själva läckaget skett genom dessa.
  • Krisskydd – Om du till exempel drabbas av en brand i bostaden kan du få behandlingen hos terapeut eller psykolog bekostad.
  • Trygghetsbesiktning – Regelbundna genomgångar av riskerna i ditt hus när det gäller vattenläckage, brand, inbrott med mer.
  • Sanering av skadedjur – Om huset eller dina saker skulle drabbas av skadedjur vill du definitivt inte stå för hela kostnaden själv. Du får vanligtvis ersättning vid angrepp av till exempel träskadeinsekter, husbock och hästmyror. Vanligtvis är ett saneringsföretag som Anticimex inkopplade i detta.

Premie – Den avgift du betalar för att kunna utnyttja försäkringen under en viss tid

Försäkringsperiod – Den tid försäkringen gäller enligt försäkringsbrevet

Ersättning – De belopp som betalas ut när den försäkrade person ska ersättas finansiellt

Så se till att skaffa en villahemförsäkring idag så du är beredd om olyckan eller skadedjuren slår till. Det är värt en mindre summa i månaden för att få ekonomisk kompensation när du har otur!